Escola d’estiu

(baix de la informació està el formulari d’inscripció)

Des de el club triatló vila real , oferim la 5a edició de L’escoleta d’estiu Trivila 2017, amb l’ objectiu principal de gaudir de l’estiu realitzant esport, promovent així la practica esportiva i un hàbit de vida saludable, potenciar les habilitats esportives dintre d’un àmbit educatiu on es realitzaran per una banda activitats com ciclisme, natació i carrera a peu i per l’altra activitats complementàries com manualitats, flexibilitat, relaxació, manteniment de la bicicleta,et

DOSIER ESCOLA ESTIU 2017 (Descàrrega)

Nom i Cognoms

Data de naixement (Format correcte:20/03/2016)

Curs escolar
 1er 2on 3er 4t 5t 6t

Col.legi

DNI o SIP *sense lletra (Format correcte: 12345678)

Teléfon de la mare

Teléfon del pare

Email de contacte

Domicili

Tipus de pagament (
 Ingrés Transferencia

Data de pagament (Format correcte:20/03/2016)

Quina/es setmana/es participarà a l'Escola d'Estiu?
 
 
 

Saps nadar?
 Si No

Saps montar en bicicleta?
 Si No

Observacions

He llegit i accepte les condicions d'us i la política de privacitat